Trustpilot

Handelsbetingelser

Kaldenavn:  KingsWheels.dk
CVR: 38015613
Adresse: 
Kingswheels.dk
Kejlstrupparken 13,
DK-8660, Virring
Tlf. 42 50 03 54

HANDELSBETINGELSER

KING’S WHEELS

 

§1

Generelle oplysninger

 1. Salgsbetingelserne gælder for købsaftaler indgået på afstand med Kingswheels.dk (videre kaldt Sælgeren), og som vedrører varer tilgængelige i den givne periode hos Sælgeren, især vedr. alufælge og rejsetasker.
 2.  Salgsbetingelserne beskriver reglerne vedr. sælgerens måde at sælge på ved brug af elektroniske kommunikationsmidler på afstand, især ved online køb på www.kingswheels.dk, via e-mail eller telefon.

 

§2

Definitioner

 1. Webbutik - en butik på nettet ejet af Sælgeren med webdomæne www.kingswheels.dk
 2. KØBER - en privat person eller erhvervsdrivende, som har sendt bestillingen gennem Webbutikken, og som er eller ikke er forbruger.
 3. FORBRUGER – en køber, som er en privat person, der indgår en købsaftale ved brug af elektroniske kommunikationsmidler med formål uden for hans/hendes erhverv.
 4. BETINGELSER - disse betingelser gælder for enhver indkøbsaftale indgået igennem WEBBUTIKKEN.
 5. VARE - en bevægelig genstand tilbudt af Sælgeren gennem Webbutikken.
 6. BESTILLING - køberen erklærer at ville købe en Vare ved at udfylde en online formular i webshoppen, eller ved at skrive en e-mail eller over telefonen, sådan at Sælgeren kan identificere Køberen og den Vare som er salgsaftalens genstand, samt afhentnings/ leverings adresse og betalingsmåde.

 

§3

KØBSAFTALENS INDGÅELSE

 1. Oplysninger, som findes på webbutikkens hjemmeside, udgør ikke et formelt tilbud om salg ifølge civilloven men inviterer bare Køberen til at indgå en købsaftale. 
 2. Priser som angives ved siden af Varebilleder i Webbutikken er i danske kroner og indeholder MOMS.
 3. Varer som sælges løbende af Sælgeren er nye og uden tekniske eller juridiske mangler. Ved salg af brugte eller defekte varer, vil Sælgeren informere derom i varebeskrivelsen samt påpege forskellen i forhold til en ny Vare.
 4. Man kan bestille via en formular, som findes på Hjemmesiden, gennem e-mail eller over telefonen ved at tale med Sælgerens repræsentant.
 5. Ved e-mail bestillinger kræves det, at Køberen angiver sit fornavn, efternavn, adresse, leveringsadresse, telefonnummer og betalingsmåde, det præcise Varenavn og Varenummer eller et link (et hyperlink) til oplysninger om Varen fra Webbutikkens hjemmeside.
 6. Er Køberen en privat køber (Forbruger), skal han/hun efter at have bestilt Varen over telefonen hos Sælgerens repræsentant, bekræfte bestillingen igen via e-mail eller sms. Derfor vil Sælgeren sende en besked med bestillingens detaljer til de angivne kontaktoplysninger. Bestillingen bliver fuldført når Forbrugeren har bekræftet alle Bestillingens detaljer ved at svare på beskeden.
 7. Efter Køber har fuldført bestillingen, får han/hun en mail til e-mailadressen angivet i bestillingen, med ordrebekræftelsen og information om, at købsaftalen er blevet indgået.

 

§4

BETALING OG LEVERING

 1. Køber vælger betalingsmåden for Varen ved bestillingen. Man kan betale ved at forudbetale, f.eks. via kontooverførsel, før Varens udsendelse (FORUDBETALINGEN) eller med betalingskort.
 2. Varen leveres med kurerpost.
 3. Leveringstid er ca 4-7 hverdage, ved forudbetalingen efter betalingen er bogført, eller hvis betalingen skal ske ved levering, efter selve købet. Undtagelsesvis kan leveringstiden blive længere op til 14 dage.
 4. Køber er forpligtet til nøje at tjekke, om der ikke er nogen transport skader. Emballagen skal være uden skade. I tilfælde hvor man konstaterer emballageskade (f.eks. at den er skåret over), skal man med det samme informere kurerfirmaet derom. Så er Kureren forpligtet til at udfylde en skadeformular, som berettiger til at reklamere overfor kurerfirmaet.
 5. Der er tegnet forsikring på enhver forsendelse.
 6. Konstateres der mangler vedr. leveringen i forhold til bestillingen, skal du med det samme kontakte Sælgeren.
 7. Er der lavet fejl ved pakningen af Varer, betaler Sælgeren for forsendelsen af forkert beskyttet Vare til Køberen samt returforsendelsen. Portoomkostninger af velpakket Vare bliver dækket af Køberen som normalt.
 8. Er pakken forsvundet skylden tredje part, forbeholder Sælgeren sig 28 arbejdsdage til at opklare situationen, herunder at reklamere overfor kurerfirmaet og få svar på reklamationen.
 9. Indkøbsbevis (kvittering/ faktura), regelsæt og garantikort samt monterings- og brugerinstruktion findes altid i en gennemsigtig kuvert på pakkens ydre side.

 

§5

MONTERING AF FÆLGE

 1. Når man køber fælge, er man forpligtet til at matche dem til bilen ifølge producenternes katalogparametre. Hvis bilens undervogn er blevet ombygget, repareret eller hvis den er en begrænset version af den givne biltype, kan det betyde, at det ikke er muligt at montere fælge, der normalt passer til den biltype, og Sælger tager ikke ansvar for, at Køber har købt fælge, der ikke passer til hans/hendes bil.
 2. Montering af fælge bør udføres af en fagkyndig person eller et specialiseret værksted, som specialiserer sig i at udføre denne type service. Sælger tager ikke ansvar for en ukorrekt montering af fælge og skader, som kan opstå efterfølgende eller andre negative virkninger.
 3. Før Køber får monteret dæk og fælge sammen, er han/hun forpligtet til at tjekke grundigt, om de indkøbte fælge ikke hæmmer andre af undervognens elementer eller stikker ud af vognens kontur.
 4. Køber skal også tjekke før monteringen om alle fælge er af samme størrelse, om de har den samme afstand mellem boltehuller, fælgoffset (indpresningsdybde) og centreringshul.
 5. Efter kørsel på 50-100 km med de nymonterede fælge, er det nødvendigt at stramme boltene/møtrikkerne på fælgene.

§6

KVALITETSGARANTI

 1. Kvalitetsgarantien på alufælge solgt af Sælger gælder i 36 måneder, dog 12 måneder på lakken, fra indkøbsdatoen. Garantilængden på alle andre garantidækkede Varer, er altid angivet af Sælgeren i Varebeskrivelsen på Hjemmesiden.
 2. Reklamationshenvendelse sker i det øjeblik, Køberen afleverer den reklamerede Vare hos Sælgeren på FIRMAETS ADRESSE, inklusive garantibeviset, indkøbsbeviset og en skriftlig beskrivelse af alle mangler underskrevet af Køberen selv. (REKLAMATION).
 3. Reklamationen bliver behandlet i løbet af 14 dage fra reklamationshenvendelsen. Accepterer Sælgeren klagen, informerer han Køberen skriftligt om, hvordan og hvornår den bliver afhjulpet. Hvis klagen afvises på grund af grundløshed, vil Sælgeren sende den reklamerede Vare tilbage til Køberens adresse med et følgebrev med afslagsbegrundelsen.
 4. Garantien dækker ikke over skader, der er forårsaget af eksterne faktorer såsom mekaniske skader, forurening, forkert drift eller brug, der ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger fra monterings- og brugervejledningen som følger med Varen, heller ikke ved brug af upassende hjælpematerialer, eller brug der er uegnet til den påtænkte anvendelse.
 5. Forkromede fælge er ikke beregnet til brug om vinteren, fordi kemi og salt anvendt til afrimning af veje kan beskadige lakken. Følger Køberen ikke disse råd, vil Sælgeren ikke tage noget ansvar for de skader, der er opstået af denne årsag.
 6. Garantikortet kan heller ikke bruges, når der blev fortaget ikkeautoriserede reparationer af Varen, når man har brugt andre skuer/møtrikker end anbefalede af Sælgeren, eller når man har brugt Varerne i strid med deres påtænkte anvendelsesformål.
 7. Garantien dækker ikke: hætter, klistermærker, centreringsringe, ventilationsanordninger, skruer og møtrikker.
 8. Sælgeren er ikke forpligtet til at tilbyde et erstatningsprodukt, mens reklamationen bliver behandlet.
 9. Kun produkter købt i Danmark, dækkes af garantien.

Min vare beskadiget under transport, hvad gør jeg?

Modtager du en pakke der har synlige tegn på skader under transport er det vigtigt at du modtager pakken med forbehold, eller alternativt åbner pakken mens fragtfirmaets personale ser på. Hvis indholdet har taget skade skal der laves en erstatningssag med det pågældende fragtfirma (UPS). Fragtfirmaets personale kan hjælpe dig med at lave erstatningssagen. Det er vigtigt at du straks gør indsigelser mod pakkens tilstand, og ikke kvitterer for modtagelsen uden forbehold.


Det er også muligt at nægte modtagelse på en beskadige pakke. Den vil så komme retur til os til kreditering.


Er skaden ikke synlig ved modtagelse kan du stadig lave en erstatningssag. Dog skal du sørge for at tage kontakt til fragtfirmaet hurtigst muligt, da de efter nogle dage ikke længere vil erstatte en beskadiget vare. I alle tilfælde er det klart en fordel at starte erstatningssagen øjeblikkeligt skaden opdages.

§7

OPHÆVELSE AF KØBET (RETURNERING AF VARE)

 1. Den købte Vare må ikke returneres med undtagelse af situationer beskrevet i Købelovens regler, se nedenfor.
 2. En Køber, som er Forbruger, har 14 dages fuld returret på købte Varer uden at behøve at angive årsag. Tiden løber fra den dag, hvor man modtager ordren.
 3. Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Du kan bestille en returlabel hos os, når du opretter din fortrydelsessag. Hvis du har købt din returlabel hos os, hæfter vi, hvis der opstår en skade under transporten. Retur skal sendes til:  Fælge fra PDW skal sendes direkte til: AluCenter s.c., Suwalska 2c/5, 16-427 Przerosl, Tlf: 692 752 562, Polen, Andre fælge til Felgeo, Wyszyńskiego 34B, 66-470 Kostrzyn 
 4. Forbrugers fortrydelsesret gælder ikke i følgende situationer:

    - Forbrugeren køber Varer for et beløb op til 500 DKK eller den afleverede Vare på grund af sine specifikke træk er blevet monteret fast med/til andre genstande.

For erhvervskunder gælder følgende særlige betingelser:

 • Ingen fortrydelsesret
 • 12 måneders reklamationsret
 • Fragt i forbindelse med reklamationssager sker på egen regning

 1. For at udnytte fortrydelsesretten skal Forbrugeren aflevere en skriftlig erklæring om at ophæve købsaftalen på papir (Fortrydelsesformular) og sende den med anbefalet post til Kingswheels.dk
 2. For at holde fristen påpeget i forbrugeraftaleloven er det nok at sende Fortrydelseserklæringen inden 14 dage fra levering.
 3. Fortrydelseserklæringen skal i det mindste indeholde oplysning om, at Forbrugeren ophæver købsaftalen på Varen, Varens navn, salgsdokuments nummer, datoen på købsaftalen, leveringsdatoen, Forbrugers navn, adresse og bankkontonummer, som skal bruges til at tilbagebetale købsbeløbet, Forbrugers underskrift og erklæringsdato.  Forbrugeren kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular som er Bilag nr. 1 til Handelsbetingelserne.
 4. Forbrugeren skal returnere varen senest 14 dage efter, der er givet besked til virksomheden om fortrydelsen. For at holde fristen påbudt i forbrugeraftaleloven er det nok at sende Varen til Sælgers adresse angivet i § 1, inden fristen udløber. Overholdes fristen ikke, kan Sælger blive berettet til at afvise returmodtagelsen af Varen.
 5. Returneringsomkostninger skal Forbruger selv afholde, uanset om Varen bliver sendt retur med post eller kurerpost eller på en anden måde valgt af Forbrugeren. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav. Det er ensbetydende med, at de sendes retur til Forbrugeren.
 6. Produktet skal være afleveret til Sælgeren intakt med originalemballage og alt tilbehør, samt alle dokumenter modtaget fra Sælgeren ved leveringen skal vedlægges. Er Varen dyr, anbefaler Sælgeren, at Forbruger tegner en forsikring på pakken.
 7. Det er Forbrugers ansvar, hvis Varen blev brugt mere end nødvendigt for at prøve dens egenskaber og funktionsmåde, og hvis dens værdi af denne grund er blevet mindre. Sælger tager Varens tilstand i betragtning ved pakkens returmodtagelse fra Forbrugeren.
 8. I tilfælde hvor Varen er bilfælge, overskrider man grænsen for, hvad der er nødvendigt for at vurdere deres brugstilstand, hvis man monterer dæk til fælgene, og endnu mere hvis man har monteret dem i vognen og brugt dem. Konstaterer Sælger en sådan unødvendig brug af en returneret Vare, har han lov til at gøre returbeløbet lavere proportionalt til kvalitetsforringelse forårsaget af Forbrugernes unødvendige brug. Varen skal være derfor intakt og i ubrugt stand, hvis Forbruger skal have den hele prisen refunderet, f.eks. mht. fælge er det kun de fælge, som ikke har haft dæk på.
 9. I løbet af 14 dage efter at have modtaget Varen retur og undersøgt dens tilstand, refunderer Sælgeren beløbet svarende til Varens pris til bankkontonummer angivet i Fortrydelseserklæringen. 
 10. Bemærk: Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, på grund af...
  • Varen reelt er taget i brug,
  • Fælge/hjul er (forsøgt) monteret på bilen,
  • Fælge/hjul er kørt på,
  • Varen er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • Du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art og egenskaber
  • Har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.§8

PERSONDATAHÅNDTERING

 1. Sælger behandler Købernes personoplysninger udelukkende med det formål at kunne behandle bestillingen og levere den Vare, Køberen har bestilt.
 2. Man angiver sine personoplysninger frivilligt, men uden at gøre det, kan man ikke bestille noget.
 3.  Når du bestiller noget eller registrerer dig på hjemmesiden, giver du dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.
 4. Køber har ret til at vide hvordan hans/hendes personoplysninger bliver behandlet og kan rette dem, kontrollere behandlingens omfang samt kræve at slette dem.

§9

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. I sager, der ikke er omfattet af disse bestemmelser, finder civilrettens bestemmelser og andre specifikke love anvendelse.
 2. Handelsbetingelserne udelukker ikke og begrænser heller ikke Købers/Forbrugers rettigheder, som han har ret til i henhold til lovens bestemmelser. I tilfælde, hvor bestemmelserne i Handlingsbetingelserne viser sig at være i strid med loven, som giver Forbrugeren flere rettigheder, er det disse retsregler, der gælder først.
 3. Handelsbetingelserne er tilgængelige for alle Købere i elektronisk version på hjemmesiden.


Billederne af produkterne, der præsenteres på webstedet, tilhører deres ejere og præsenteres og udgives kun til informationsformål. Billederne leveres af vores leverandører. Vi kan ikke kontrollere alle fotos. Hvis du finder et foto, som vi ikke bør offentliggøre, skal du straks rapportere det til os.

Billeder og oplysninger om produkter importeres en gang dagligt fra eksterne databaser fra vores leverandører. Vi er ikke ansvarlige for inkompatibel brug af fotos eller navne på grund af manglende evne til at kontrollere de importerede data. I tilfælde af krænkelse af ophavsretten bedes du kontakte os med det samme, så giver vi detaljerede kontaktoplysninger til dataleverandører.

Søg efter registreringsnummeret bruges af databasen stillet til rådighed af https://www.motorapi.dk/

MotorAPI.dk er ansvarlig for alle oplysninger, data og eventuelle fejl. Ved problemer eller spørgsmål vedrørende søgning på registreringsnummer, skriv direkte til MotorAPI.dk. KingsWheels.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige oplysninger i søgeresultaterne.